Изучаване на чужд език с онлайн курсове

В изучаване на чужд език, днес голяма популярност придобива онлайн курсовете. Те са идеален вариант за работещия човек. Подходящи са за включване на хора от различни възрасти и не ограничават никого с време. Онлайн курсове по английски език и всеки чужд език могат да бъдат записани, както индивидуално, така и в група.

Специалистите от школа по обучения споделят част от своите виждания по отношение изучаването на дадения език:

Като главен проблем на всеки трети, включил се в онлайн група, занимаващ се самостоятелно или посещаващ езикова школа реално се свежда не толкова до начините за придобиване на езикова компетентност, колкото от психологична гледна позиция. Не е правилно да смятаме, че само ние изпитваме затруднения по време на учението. Доказано е, че с годините на хората им е все по-трудно да развиват онази част от мозъка, която им помага да се развиват интелектуално, навлизайки в дебрите на езикознанието или конкретно чуждата реч.

Преподавателя, често се оказва не по-малко затруднен от учащия. Това наложи по-леката и удобна форма за много хора, а именно посещенията на онлайн курсове.

Позовавайки се на множество проучвания, специалистите от професионални езикови школи стигат до заключението, че често пъти и повечето хора се нуждаят от конкретна, ясна и целенасочена мотивация, за да усвоят чуждия език. Това много пъти, се оказва нелека задача, която се доближава до остарели и втълпени стереотипи. Последните, уви не се оказват правилните.

За да не се стига до поредния крах на учащия е добре да си даде равносметка, преди старта на онлайн курс по чужд език:

1.            Английски се учи за година – напълно „глупаво“ твърдение. Езика е необятна Вселена и това, че сте изкарали един, два, четири курса не означава, че го владеете изцяло. Чуждознанието не е стока, която може да се закупи, тя е като жива материя, която постоянно се нуждае от „храна“ за да расте и да се развива. Остане ли без посев, не след дълго придобитото се изпарява.

2.            Нужни са ми само познания на говорим английски език – това твърдение е двойно по-глупаво. Защо ли?! Защото в разговорната реч има само майтапи, подмятания, елементарни изрази и фрази, а същността на езика е в задълбоченото му изучаване.

3.            Не ми се отдават чуждите езици – това извинение е не по-рядко срещано. Мнението на специалистите по обучения в чуждоезикови школи са, че ако владеете свободно майчиния си език, ако правилно и смислово построявате изреченията, то няма пречка да не се справите с изучаване на английски език или който и да било друг чужд език.

4.            Езикова среда – важна е тя, но в случай, че бъде правилната. Специалистите са на мнение, че попадайки в друга страна сред неподходяща среда или хора, недобре владеещи езика, няма как да развива добре личните си познания. Знанието на езика е пропорционално на количеството материали в оригинал, които преминават през човешкия мозък. Ето, защо не е гаранция, че посещението на страна, в която се говори английски език например ще даде най-доброто изучаване на езика. Всичко е въпрос на нагласа и мотивация на самия учащ, а това до голяма степен може да се постигне с онлайн курсове по чужд език.